Mgr. Petra Králová

Advokát z Plzně na Vaší straně

Zeptejte se

O MNĚ

Moto: Věřit je klíčem k úspěchu

Mgr. Petra Králová nabízí v Plzni právní služby ve všech právních odvětvích českého práva. Především má zkušenosti v těchto právních oborech: občanské právo, rodinné právo, insolvenční právo a trestní právo.

U nás se setkáte s odborným a zároveň lidským a laskavým přístupem.

Nabízíme také rychlé konzultace například také prostřednictvím emailu nebo telefonicky, v případě, že je Váš problém možné vyřešit tímto způsobem.

Mgr. Petra Králová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor právo a právní věda, zakončeného magisterskou státní zkouškou v roce 2001. Samostatnou advokátkou je od roku 2014.

Mgr. Petra Králová je zapojena do projektu České advokátní komory Advokáti do škol. Více o projektu zde.

Flexibilita

Snažíme se maximálně vyhovět přáním a požadavkům všech klientů. Uděláme vše proto, abychom dosáhli Vaší spokojenosti.

Kvalita

V oblasti právních služeb máme mnohaleté zkušenosti. Proto můžeme zaručit kvalitní servis a bezchybnost poskytnutých služeb.

Zkušenost

Naše praxe v oblasti práva, podnikání a obchodu sahá až do roku 2000. Za tuto dobu jsme získali mnoho cenných zkušeností, díky nimž Vám můžeme poradit téměř s každým právním problémem, případně jej vyřešit ve spolupráci s dalšími odborníky.

Cena

Cenová nabídka se odvíjí od komplexnosti požadovaných služeb, podle množství času, nebo podle počtu provedených úkonů. Lze sjednat individuální cenovou nabídku. Výše odměny za právní služby je stanovena dohodou s klientem, nejčastěji po první schůzce, nebo po seznámení s předpokládaným obsahem a rozsahem poskytovaných právních služeb, jinak se řídí advokátní tarifem, tj. vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, vplatném znění.

SLUŽBY

Neposkytujeme pouze právní služby, ale i lidský individuální přístup

OBČANSKÉ PRÁVO
Nabízíme profesionální služby v oblasti občanského práva, včetně bytového práva. Především se jedná o problematiku vlastnictví, nájmu, věcných břemen, nebo o řešení pohledávek či dluhů a dalších oblasti.
RODINNÉ PRÁVO
Zabýváme se problematikou rodinného práva, včetně péče o nezletilé a výživného.
OBCHODNÍ PRÁVO
Poskytujeme komplexní služby pro obchodní společnosti, vyjma akciových společností.
SPRÁVNÍ PRÁVO
Zastupujeme před správními úřady ve správních řízeních.
INSOLVENČNÍ PRÁVO
Mgr. Petra Králová poskytuje veškerou právní pomoc související s insolvenčním řízením.
TRESTNÍ PRÁVO
V rámci našich právních služeb nabízíme zastupování v trestním řízení.
ÚSTAVNÍ PRÁVO
Podáváme ústavní stížnosti a zastupujeme v řízení před Ústavním soudem.

V případě sporu mezi advokátem a klientem-spotřebitelem, pokud se sami nedohodneme na oboustranně přijatelném kompromisu, je zprostředkováním mimosoudního řešení sporu mezi advokátem a klientem-spotřebitelem pověřena Česká advokátní komora. V případě, že budete přesvědčení, že nejste spokojeni se způsobem vyřešení sporu mezi námi, máte právo se obrátit na Českou advokátní komoru. Na webových stránkách České advokátní komory najdete podrobné informace k postupu. Naše advokátní kancelář pevně věří, že u nás takové situaci společně předejdeme, a bude-li hrozit, najdeme sami kompromisní dohodu.

JAK NA TO?

1. POPTÁVKA
V případě, že máte zájem o naše služby, kontaktujte nás prostřednictvím některého z kontaktů. Sdělte nám, o kterou službu máte zájem, uveďte specifikaci Vašeho problému.
2. KONZULTACE
Jakmile obdržíme Vaši objednávku a budeme mít představu o Vašich požadavcích, zkontaktujeme Vás, abychom si domluvili schůzku v takový termín, který bude vyhovovat oběma stranám.
3. OSOBNÍ SETKÁNÍ
Na první schůzku do advokátní kanceláře v Plzni je dobré přijít s připravenými informacemi, dokladem totožnosti, údaji potřebnými zejména pro sepis právních jednání nebo podání, dokumenty či jinými věcmi, které mohou sloužit jako důkaz.
4. CENOVÁ NABÍDKA
Při osobní schůzce Vám bude předložena cenová nabídka, která bude obsahovat všechny poskytnuté služby. Tuto cenovou nabídku je nutné nejdříve schválit, abychom mohli přejít k řešení Vašeho problému.
5. ŘEŠENÍ
Jakmile budeme mít všechny potřebné informace o Vašem právním problému společně s náležitými dokumenty, přejdeme k řešení Vašeho problému.
6. DODATEČNÉ KONZULTACE
V případě, že Vám bude něco nejasné nebo budete mít po osobním setkání jakékoliv dodatečné dotazy, můžete se na nás obrátit a my Vám je rádi zodpovíme.

KONTAKT

IČO: 75 08 73 16
Datovka: idzmbf4
Evidenční číslo: 15 749
Náhled mapy